• Domov.lysuvky@seznam.cz

TV Polar - Domov sv. Jana Křtitele pečuje o lidi s demencí

Domov sv. Jana Křtitele, což je domov se zvláštním režimem, poskytuje pobytovou sociální službu lidem s duševním onemocněním nad 50 let. Posláním zařízení je zajistit důstojné prožívání života uživatelům, kteří vzhledem ke svému duševnímu onemocnění a snížené soběstačnosti nemohou zůstat v přirozených podmínkách vlastního domova.

Máme tady 26 uživatelů, kteří trpí Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a jinými typy demencí. Je tady nepřetržitý provoz. Lidé tady bydlí na dožití,” popsal ředitel Domova sv. Jana Křtitele Jan Liberda.

Cílem zařízení je uživatele podle jejich zdravotního stavu co možná nejvíce zapojit do běžných aktivit.

“My tady lidi aktivujeme. Přizpůsobujeme se jim podle toho, co kdo rád dělá. Máme tady třeba paní, která ráda plete, jinak jim čteme a tak různě podle jejich zálib, aby se ještě udržovali v tom životě a jen neseděli. Chceme je motivovat,” řekla pracovnice sociálních služeb Markéta Rupíková.

O zdravotní stav seniorů se stará kromě pracovníků domova praktická lékařka, která do zařízení pravidelně dojíždí.

“Já mám ve své péči pacienty neregistrované. Jednou za týden tady jezdím na celé dopoledne. Pokud je třeba něco během týdne, tak se dá dojet a udělat kontrola,” sdělila praktická lékařka Monika Kajnarová.

Anketa, uživatelé domova: 1. “Je to tu dobrý. Zatím jsem tu spokojený.” 2. “Je to dobrý domov. Je tu perfektní péče. Díky řediteli, který to všechno řídí, je to fakt dobré.” 3. “Strava je dobrá, všechno je. Jen ty nohy nehrají. Kdyby hrály, nebyla bych tady.”

Domov sv. Jana Křtitele podporuje i město.

“Město Frýdek-Místek z programu na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2019 podpořilo částkou 341 tisíc korun i Domov sv. Jana Křtitele, který se nachází v místní části Lysůvky. Jedná se o domov se zvláštním režimem, který tedy poskytuje sociální službu zejména osobám se stařeckou demencí či Alzheimerovou nemocí a ostatními typy demencí. V takovémto typu domova se zvláštním režimem je důležité, aby byly zajištěny vhodné a bezpečné podmínky pro život uživatelů, tak aby v co největší možné míře odpovídaly jejich specifickým potřebám. Je zřejmé, že populace stárne a bude bohužel přibývat více osob jak se stařeckou demencí, tak Alzheimerovou nemocí, na což se ale připravujeme a pamatuje na to i Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2019-2021, který připravil odbor sociálních služeb a byl schválen radou města,” uvedl náměstek primátora Frýdku-Místku Marcel Sikora.

Více informací o domově včetně podmínek pro přijetí uživatelů mohou zájemci nalézt na webových stránkách www.domovsvjanakrtitele.cz.


Poslední změna: 16.05.2021 - 12:10 Zpět