• Domov.lysuvky@seznam.cz
Kdo jsme?

Domov se zvláštním režimem

Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o. je domovem se zvláštním režimem. Poskytuje pobytovou sociální službu osobám s duševním onemocněním vyplývajícím z různých typů demence či poalkoholové závislosti starším 50 let věku. Je umístěn ve dvou samostatných objektech, čímž se dělí na Domov I. Lysůvky a Domov II. Sviadnov.

O nás

Pro koho tady jsme?

Cílovou skupinou uživatelů zařízení jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost a schopnost sebeobsluhy v základních životních dovednostech, zejména sníženou schopnost zajistit si osobní péči, využívat veřejných míst a služeb, kontaktu s komunitou a rodinou, uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy, a to v důsledku toho, že trpí některým z typů demence nebo trpí chronickým duševním onemocněním vzniklým po alkoholové závislosti.

Potřeby jako priorita

Na prvním místě je uživatel, jeho potřeby a zájmy, zachování rovnoprávného postavení /uživatel x pracovník/.

Vstřícný přístup

Úcta ke stáří a onemocnění, zachování důstojnosti uživatele, ale i pracovníka, ohleduplný, vstřícný, laskavý postoj personálu.

Poskytování podpory

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté uživatelům prostřednictvím našich služeb musí zachovávat jejich lidskou důstojnost.

Mezilidské vztahy

Podporujeme uživatele ve využívání běžně dostupných služeb a při vytváření a udržování přirozených mezilidských vztahů.