• Domov.lysuvky@seznam.cz

Omezení návštěv

Vážení blízcí,

z důvodu podezření na infekční onemocnění omezujeme návštěvy na budově Domov I - Lysůvky a Domov II - Sviadnov. O opětovném otevření pro návštěvy Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení. 

Navýšení úrad

Vážení,

od 01. 01. 2024 došlo ke změně ve znění § 16, odst. 2, bod a) a b) Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které určuje maximální možné výše úhrad za stravu a ubytování v domovech se zvláštním režimem. V souvislosti s touto změnou dochází ke změně úhrad za ubytování a stravu v našem zařízení od 01. 02. 2024.

Děkujeme za pochopení

Hledáme kolegyni/kolegu

Hledáme mezi sebe nového kolegu/novou kolegyni, který/á by nám pomohl/a pečovat o naše uživatele. Vedle zaručené mzdy nabízíme stravenkový paušál v hodnotě 116 Kč za odpracovanou směnu, příspěvek k penzijnímu spoření, individuální odměny ke mzdě.

V případě zájmu či jakýchkoli dotazů se, prosíme, obracejte na:

PhDr. Michaela Balejová, MBA, vedoucí přímé péče, tel. 606 030 267, e-mail vedoucippdjk@seznam.cz.

Příjďte nám pomáhat těm, kteří to skutečně potřebují yes 

.

Chceme vám popřát šťastný, zdravý a úspěšný rok 2024. Ať se vaše malé i velké plány na tento rok splní, ať bezpečný a klidný je pro vás všechny.

 

Návštěva p. Marcela Sikory a p. Ing. Jiřího Carbola

V náročném čase konce roku přišli naše uživatele navštívit s vánočními dárky pan Marcel Sikora a pan Ing. Jiří Carbol, kterým sociální oblast přirostla k srdci, což již po několik let dokazují uživatelům sociálních služeb svou vstřícností a dobrosrdečností. Letos si pro ně připravili nádobu na tekutiny a minirotoped, které budou naši uživatelé společně využívat.

Velice jim oběma za naše uživatele děkujeme.

 

Poděkování Ježíškovým vnoučatům

.

     Přejeme Vám klidné a spokojené Velikonoční svátky

 

Změna výše úhrad

Od 01. 01. 2023 nabyla účinnost a platnosti novela prováděcí vyhlášky Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Vyhláška č. 505/2006 Sb.. Touto novelou došlo k navýšení maximálních částek pro úhrady za ubytování a stravu v pobytových zařízeních sociálních služeb. K této změně dochází vzhledem k obecně zvyšujícím se cenám. 

V našem zařízení byly v této souvislosti stanoveny od 01. 01. 2023 částky za stravu na 235 Kč/den a za ubytování 270 Kč/den. 

V souvislosti se změnami cen dochází také od 01. 01. 2023 ke změně částek úhrad za fakultativní služby. Vše blíže v Tabulkách úhrad v sekci "Ke stažení".

.

Pod stromečkem balík zdraví,                                                                  

vzácný poklad, jak se praví.                                                                      

Vánoce jsou krásné svátky,

jídlo, smích a hlavně dárky.

Přejeme Vám hodně klidu,

pohodu a dobrou rybu

a pak jeden velký krok

a hned je tu no vý rok

Návštěvy - aktuální doporučení

Vážení blízcí našich uživatelů,

vzhledem k příchodu období, které je spojeno s větším výskytem různých respiračních onemocnění, Vás prosíme, abyste pravidelně sledovali naše webové stránky.

V tuto chvíli se bohužel i v našem Domově I - Lysůvky objevilo respirační onemocnění , proto Vás žádáme o odložení případné plánované návštěvy. O zdravotním stavu Vašeho blízkého se můžete informovat telefonicky. V případě, že byste návštěvu, vzhledem k aktuálnímu nepříznivému stavu Vašeho blízkého, chtěli realizovat, žádáme Vás o striktní dodržování opatření, které jsou zavedeny pro návštěvy v našem zařízení a návštěvu si předem telefonicky domluvte.

Na našem Domově II - Sviadnov platí pouze již zavedená preventivní opatření, tedy návštěva s respirátorem a bez jakýchkoli příznaů onemocnění.

Děkujeme zapochopení.

Aktuální podmínky návštěv

Vážení blízcí našich uživatelů,

bohužel Vám musíme oznámit, že na základě doporučení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, dochází k úpravě podmínek návštěv našich uživatelů. S platností od 1. 8. 2022 se zavádí pro návštěvy používání ochranných prostředků dýchacích cest ve formě respirátoru bez výdechového ventilu s filtrační třídou ochrany nejméně FFP2, který bude mít nasazen po celou dobu návštěvy. Při vstupu do budovy si návštěva dezinfikuje ruce.

Prosíme také, abyste zvážili svou návštěvu v případě, že se necítíte zcela zdrávi či se ve Vašem okolí pohybovala osoba, která se necítili zcela zdráva. 

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

Děkujeme za podporu MSK v rámci dotačního programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Jsme velice rádi, že nás Moravskoslezský kraj podpořil v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2022.

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2022-9644/

Díky podpoře bude moci pořídít naše zařízení pro uživatele 8 ks nočních stolků se servírovací deskou, 5 ks jídelních a pracovních desek k lůžku, 4 ks polohovacích lůžek s antidekubitními matracemi, dělené postranice k lůžkům. 

Elektricky ovládaná lůžka podpoří samostatnost uživatelů, předcházení zvyšování závislosti na pečujícím personálu. Zvýší možnost předcházet imobilizačnímu syndromu u uživatelů, jelikož se s nimi lépe manipuluje a jsou variabilnější v polohování. Tím, že lůžka jsou konstruována tak, že je možné je snížit na velice nízkou úroveň, bude obrovským přínosem zvýšení bezpečnosti našich uživatelů a předcházení úrazům. Budou variabilní k individuálním potřebám uživatelů.  

Pracovní desky a noční stolky s polohovací deskou umožní uživateli mít kolem sebe své věci s větší bezpečností, ale také v naprosto bezprostředním dosahu, což opět zvyšuje jejich možnou samostatnost.

Dělené postranice přinesou značné zvýšení přizpůsobení se potřebám uživatelů a podporu jejich bezpečnosti.

Moravskoslezskému kraji velice děkujeme.

Návštěvy v našem zařízení

Vážení blízcí našich uživatelů, 

v souladu s ukončením stavu pandemické pohotovosti, i v našem zařízení končí povinnost mít při návštěvě respirátor. Jelikož se však onemocnění COVID-19, a samozřejmě i jiná infekční onemocnění, stále v populaci vyskytuje, prosíme Vás o ohleduplnost. Pokud cítíte, že nejste zcela zdrávi, návštěvu raději odložte. Pokud byste mohli předpokládat, že by k nákaze jakýmkoliv přenosným onemocněním mohlo dojít, návštěvu odložte nebo použijte při návštěvě respirátor.

Za naše uživatele i pracovníky děkujeme za pochopení. 

Veselé Velikonoce

Aktuální úprava návštěv

Ode dne 14. 03. 2022 Ministerstvo zdravotnictví ČR podstatně upravuje návštěvy v zařízeních sociálních služeb. Pro návštěvu je od tohoto dne dostačující pouze ochrana dýchacích cest, která zůstává v podobě respirátoru typu FFP2. Respirátor musí mít návštěva po celou dobu pobytu v zařízení nasazenu. Není tedy již potřeba prokazovat se očkováním, testem a pod. 

Blízké našich uživatelů, prosíme, aby byli i nadále opatrní a v případě, že se necítí býti zcela zdrávi, případnou návštěvu odložili.

Přejeme všem pohodové nadcházející jaro. 

Zvířecí návštěvy v zařízeních pro seniory

Rádi bychom vyjádřili za naše uživatele velké poděkování. Komu a za co?

 

Byl nám podpořen projekt "Zvířecí návštěvy v zařízeních pro seniory"!!!!

"Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata" a bude probíhat v letošním roce.

Díky němu budeme moci realizovat pravidelné návštěvy canisterapeutického pejska a poníka Ondry u našich uživatelů na obou našich budovách.

Už se všichni moc těšíme. Děkujeme!!! smiley

Změna výše úhrad

Od 01. 03. 2022 nabyla účinnost a platnosti novela prováděcí vyhlášky Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Vyhláška č. 505/2006 Sb.. Touto novelou došlo k navýšení maximálních částek pro úhrady za ubytování a stravu v pobytových zařízeních sociálních služeb. K této změně dochází po 8 letech, jelikož poslední úprava těchto částek byla uskutečňěna v roce 2014. 

V našem zařízení byly v této souvislosti stanoveny od 01. 04. 2022 částky za stravu na 205 Kč/den a za ubytování 240 Kč/den. 

 

Návštěvy uživatelů v našem zařízení

Vážení blízcí našich uživatelů,

jelikož je výskyt onemocnění COVID-19 v populaci na stále vysoké úrovni, je možné uskutečnit návštěvu našeho uživatele pouze po předchozí telefonické domluvě, a to s vedoucí přímé péče Mgr. Michaelou Balejovou na telefonním čísle 606 030 267.

Dle současných opatření je navíc možno povolit návštěvu uživatele našeho zařízení pouze v případě, že osoba navštěvující uživatele nejeví příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň:

 • doloží potvrzení o negativním výsledku POC testu, který nesmí být starší 24 hodin před zahájením návštěvy nebo
 • doloží, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem nebo
 • doloží certifikátem, že byla očkována proti onemocnění COVID-19, přičemž od aplikace poslední dávky dle základního očkovacího schématu uběhlo nejméně 14 dní a neuběhlo více jak 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou  nebo
 • doloží, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Během celé doby návštěvy musí používat návštěvník osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének). V případě, že návštěvník tuto povinnost nebude dodržovat, bude návštěva ihned ukončena.

Návštěvy se mohou účastnit nejvýše dvě osoby a návštěva je určena v délce 20 minut. 

Pro kontakt i nadále můžete využívat telefonické hovory, videohovory.

V případě příznivého počasí je možno po předchozí domluvě s vedoucí přímé péče Mgr. Michaelou Balejovou realizovat s uživatelem pobyt venku mimo budovu domova. 

Vaříme v novém

Jak jsme již dříve informovali, díky podpoře MSK v rámci projektu na zvyšování kvality sociálních služeb (https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-4734/) jsme mohli pořídit do našeho stravovacího provozu konvektomat.

Konvektomat je instalován. Vaříme!!!!!!

Díky konvektomatu bude připravovaná strava pro uživatele kvalitnější. Vaření v konvektomatu zajistí, že jídlo bude mít lepší barvu, bude tedy přitažlivější pro uživatele, bude šťavnatější, což je vhodné pro snadnější konzumaci uživatelem, bude připravováno zdravěji. Přinese také úsporu času obsluhujícího personálu a také nákladů na energie.

Máme dva nové členy rodiny

Díky Ježíškovým vnoučatům se rozrostlo naše zařízení o dva nové obyvatele. Zatím se zabydlují a čekají, až jim naši uživatelé vyberou jméno. Díky přenosným akváriím se z nich budou moci těšit i uživatelé, kteří jsou zcela imobilní a nemohou opustit své lůžko.

 

Ježíškova vnoučata

Je obdivuhodné, jak v této těžké a nejisté době, dokáží lidé myslet na druhé. Jsme vděčni za to, že existuje projekt Ježíškova vnoučata a děkujeme všem hodným lidem, kteří se do něj pro naše uživatele zapojili. Vánoční čas a letošní Štědrý den byl spojen s radostí a úsměvy. Naši uživatele se budou z dárečků těšit dlouho.Více viz Fotogalerie.

Návštěva

V předvánočním čase navštívili naše uživatele pan Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva Moravskoslezského kraje a pan Marcel Sikora, člen zastupitelstva města Frýdek-Místek a Moravskoslezského kraje, aby jim popřáli k nadcházejícím vánočním svátkům a novému roku.

Pan Ing. Jiří Carbol také přinesl našim uživatelům vánoční dárek v podobě termonádob na tekutiny. Tyto budou umístěny ve společenských místostech našich budov, aby byly přímo k užívání našim uživatelům.

Návštěva naše uživatele velice potěšila. Za dárek vřele děkujeme.

Projekt Babí léto na cestách realizovaný za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata

 

Díky podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata naš domov získat v průběhu podzimu krásný dárek. Díky tomu jsme mohli zrealizovat nezapomenutelný výlet pro naše uživatele. Ti mohli zažít jízdu autobusem, procházku na horách s nádhernými výhledy a kouzelnými proměnami počasí. Zážitkem byl oběd v restauraci. Ti, kteří toho byli schopni, se šli podívat na stezku Valaška. Ostatním, kteří se mezi tím zase podívali po jiných místech Pusteven, pak nadšeně opisovali zážitek z nevídané vyhlídky.

V obchodě se suvenýry jsme si koupili jako upomínkový předmět příznačnou valašku, která nám bude náš výlet dlouho připomínat.

Posilnění svačinou jsme v odpoledních hodinách spokojení, a také příjemně unavení, vyrazili autobusem na zpáteční cestu domů, kterou jsme si zpestřili vyhlídkovou a "komentovanou" jízdou přes Rožnov pod Radhoštěm. 

Stále na ten zážitek vzpomínáme. Ráda se o ně podělíme v sekci Fotogalerie.

Děkujeme.

 

Uzavření zařízení pro návštěvy

Vážení blízcí a známí našich uživatelů,

s vývojem epidemilogické situace jsme nuceni uzavřít naše zařízení pro návštěvy, a to s platností od 09. 11. 2021.

Kontakty je možno realizovat prostřednictvím telefonních hovorů či videohovorů. Pro jejich smluvení se, prosíme, obracejte u uživatelů Domova I - Lysůvky na Bc. Terezu Čelinskou, u uživatelů Domova II - Sviadnov na Bc. Drahomíru Černotovou.

Samozřejmě můžete pro své blízké i nadále nosit drobnosti, jak jste zvyklí. Personál je přebere a bezprostředně předá. 

Všem přejeme zdraví a pevné nervy pro překonání tohoto složitého období.

Aktuální podmínky návštěv

Prosíme sledujte nové podmínky návštěv v našem zařízení.

Více informací...

Děkujeme za věnované sady fixů

Děkujeme za projevenou podporu v podově několika sad fixů, které budeme moci využít pro kreativní tvoření, ale také různé techniky procvičování jemné motiriky. Více v sekci "Fotogalerie".

Čtvero ročních období v naší budově Domova I - Lysůvky

Nemožnost podívat se ven některých našich uživatelů nás přivedla na myšlenku vytvořit si dojem čtyř ročních období přímo v prostorách domova. Proto jsme oslovili firmu "Stapety.cz", aby nám pomohla tento záměr zrealizovat. Jak můžete vidět na následujících fotkách, domníváme se, že se dílo vydařilo. Můžeme už jen firmě "Stapety.cz" poděkovat za skvělou práci i vstřícný přístup po všech stránkách a s uživateli si užívat výhledy.
Více informací...

Upozornění pro blízké uživatelů Domov I - Lysůvky

Vážení blízcí a rodinní příslušníci,

bohužel s podzimem přichází větší výskyt onemocnění a viróz. V letošním roce přišel poněkud dříve již i k nám. Vzhledem k většímu výskytu dýchacích i střevních onemocnění Vás žádáme o odložení plánovaných návštěv. Pracovnice Domova I - Lysůvky Vám poskytnou v případě zájmu informace o tom, jak se Váš blízký cítí, případně pokud je to možné, zprostředkují telefonní hovor.

Děkujeme za pochopení.

 

Poděkování "Kofole"

Velice děkujeme společnosti Kofola ČeskoSlovensko a. s. za povzbuzení našich uživatelů i pracovníků v podobě produktů z rodiny Kofola - tedy Kofoly, minerálek, sirupů, a dalších. Tato podpora pro nás mnoho znamená.

 

Více informací...

Návštěvy v zařízení od 8. 6. 2021

Prosíme sledujte aktuální úpravu návštěv.
Více informací...

Testování v zařízení

Vážení návštěvníci,

ode dne 28. května 2021 je možno provádět POC antigenní testy pouze jedenkrát za 7 dní. Schopni jsme Vám provést test pouze po předešlé domluvě. 

 

Aktivity na našich domovech

Z důvodu nepřítomnosti pracovnic, které zajišťují volnočasové aktivity na našich domovech, nejsou v tuto chvíli utvářeny harmonogramy volnočasových aktivit. Aktivity jsou pořádány individuálně a dle aktuálních možností.

Plán aktivit 16.8. - 20.8.2021

Plánované aktivity pro týden 16.8. - 20. 8. 2021.
Více informací...

Aktivity pro týden 9. 8. - 13. 8. 2021

Plánované aktivity pro týden 9. 8. - 13. 8. 2021.
Více informací...

Moravskoslezský kraj nás podpořil v rámci projektů na zvyšování kvality sociální služeb

Naše velké poděkování náleží Moravskoslezskému kraji, který nás podpořil prostřednictvím projektu "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021" v rámci dvou podaných žádostí.

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-4734/. 

Díky přidělené podpoře budeme moci zakoupit konvektomat do stravovacího provozu, čímž bude dosaženo:

 • Zkvalitnění stravy pro uživatele díky tomu, že vaření v konvektomatu zajistí, že jídlo bude mít lepší barvu, bude tedy přitažlivější pro uživatele, bude šťavnatější, což je vhodné pro snadnější konzumaci uživatelem, bude připravováno zdravěji.
 • Úsporu času obsluhujícího personálu a také nákladů na energie.

Realizovaný projekt bude přínosem pro všechny uživatele zařízení. Bude lépe zajištěna jedna z jejich základních potřeb. Bude tak zvýšena kvalita jim poskytovaných služeb.

Dále budeme moci pořídit vybavení:

 • 2 ks noční stolek se servírovací deskou
 • 2 ks servírovací stolek k lůžku        
 • 6 ks šatní skříně                          
 • 3 ks vozík na prádlo                     
 • 3 ks vozík na odpad                     
 • 1 ks multifunkční tiskárna              
 • 1 ks stolní PC s monitorem

a výmalbu pokojů.            

Pořízením výše uvedeného vybavení bude dosaženo:

 • Zlepšení schopnosti přizpůsobit se různorodým možnostem uživatelů, prostřednictvím vhodných servírovacích stolků a nočních stolků se servírovací deskou. Budou využitelné pro různé aktivity uživatele, ne pouze pro základní podávání stravy. Budou také pro ně bezpečnější, díky větší stabilitě, která je dána typem konstrukce. Budou lépe podpořeny zachované schopnosti uživatele, podpořena možnost ovládat svůj život, a to alespoň prostřednictvím možnosti mít své věci v přímém dosahu a nebýt zcela závislý na druhé osobě.
 • Stejně tak pořízením skříní s posuvným systémem dvířek zajistí větší možnost přizpůsobení se různorodosti dopadů degenerativního onemocnění. Nehrozí převrhnutí, mohou se eliminovat nežádoucí projevy chování jako je schovávání nevhodných předmětů do skříní, apod. Bude zvýšena bezpečnost prostředí.
 • Rozšíření prostředků pro aktivizaci uživatelů prostřednictvím PC a multifunkční tiskárny, která přinese možnost tvořit aktivity na míru dle individuálních schopností a zájmů uživatelů. Budou rozšířeny také možnosti udržování přirozených kontaktů s blízkými. Mohou být lépe předávány události ze života uživatelů jejich blízkým a naopak. U osob s demencí, je zachování vztahů, vzpomínek, zkušeností podstatné pro vývoj jejich onemocnění. Technika může tomuto v této době značně napomoci.
 • Uzavíratelné vozíky na odpad a prádlo zajistí bezpečnější prostředí. Je možno je označit piktogramy, kterým mohou uživatelé s demencí lépe porozumět, tím se sníží riziko manipulace uživatelů s těmito předměty. Bude zvýšena důstojnost prostředí služby, eliminace zápachu, který často stigmatizuje kolektivní zařízení.

Nová výmalba pokojů uživatelů podpoří důstojné prostředí služby. Budou tak eliminovány dopady onemocnění, které se u cílové skupiny osob s demencí objevují, tzn. potřísnění stěn tekutinami, jídlem, exkrementy.

Realizovaný projekt bude přínosem pro všech 26 uživatelů zařízení, neboť všem je potřeba zajistit podmínky odpovídající jejich schopnostem či naopak omezením, které se v čase a vlivem samotného onemocnění či přibývajícím věkem proměňují. Stejně tak bude přínosem v tom, že bude podpořena důstojnost a také vyšší bezpečnost prostředí, které jim má nahradit jejich přirozené prostředí, které museli opustit.

Dotazník pro pečující osoby v domácím prostředí

Vážení návštěvníci našeho webu,

jsme členy komunitního plánování statutárního města Frýdek-Místek. Cílem komunitního plánování je rozvíjet sociální služby tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám občanů.

Za tímto účelem byl vytvořen dotazník pro osoby, které pečují či začínají pečovat o svého seniora v domácím prostředí. Chtěli bychom Vás požádat o chvíli Vašeho času a vyplnění dotazníku, který je v níže uvedeném odkaze. Je možné, že jste se již s tímto odkazem-dotazníkem setkali na webových stránkách jiného poskytovatele. Pokud jste dotazník u jiného poskytovatele již vyplnili, z našich stránek jej již nevyplňujte.

Děkujeme smiley

Více informací...

Aktivity pro týden 2. 8. - 6. 8. 2021

V týdnu od 2. - 5. 8. 2021 probíhají na obou našich budovách pouze individuální aktivity z důvodu dovolených.

Aktivity pro týden 26. 7. - 30. 7. 2021

Plánované aktivity v týdnu 26. 7. - 30. 7. 2021 
Více informací...

Aktivity pro týden 19. 7. - 23. 7. 2021

Plánované aktivity v týdnu od 19.7. - 23. 7. 2021
Více informací...

Aktivity pro týden 12. 7. - 16. 7. 2021

Plánované aktivity v týdnu 12.7. - 16. 07. 2021.
Více informací...

Aktivity pro týden 5. 7. - 9. 7. 2021

Plánované aktivity v týdnu  5. - 9. 7. 2021
Více informací...

Plán aktivit 28.6.-2.7.2021

Plánované aktivity pro týden 28. 6. - 02. 07. 2021.

Více informací...

Plán aktivit 21.6. - 25.6.2021

Plánované aktivity pro týden 21.6. - 25.6. 2021.
Více informací...

Plán aktivit 14.6. - 18.6.2021

Plánované aktivity pro týden 14. - 18. 6. 2021:
Více informací...

Omezení průjezdu do dvora budovy Domova II. - Sviadnov

Vážení blízcí našich uživatelů a návštěvníci,

ode dne 31. 5. 2021 se před vjezdem do dvora naší budovy ve Sviadnově provádí rekonstrukce chodníku. Je tedy možné, že nebudete moci vjed do dvora. Použijte pak vchod ze strany od čerpací stanice.

Plán aktivit 31.5. - 4.6.2021

Plán aktivit na našich domovech od 31.5. - 4. 6. 2021

 

 

Více informací...

Aktuání úprava návštěv v zařízení

Aktualizace podmínek návštěv v zařízení.
Více informací...

Plán aktivit Domov I-Lysůvky 24.5.- 28.5.2021

Představujeme Vám plán aktivit na Domově I - Lysůvky.
Více informací...

Sčítání lidu

Ohledně informací týkající se sčítání lidu v našem zařízení, prosím kontaktujte paní Bc. Šimurdovou Kateřinu na tel. čísle 606 030 268.

Možnost otestování antigenními testy v Domově

Vážení rodinní příslušníci máme pro Vás možnost zajistit bezplatné otestování přímo v zařízení, od PO-PÁ od 07:00 do 14:30 na adrese Hraniční 21, F-M Lysůvky, tak aby jste mohli navštívit Vaše blízké.

Tento test Vám bude platit 48 hodin. Návštěva je tedy poté možná s respirátorem FFP2 po dobu dvou dnů.

(Kdo je již 14 dní po 2. dávce očkování, může navštívit svého blízkého pouze s respirátorem FFP2)

Pokud máte zájem, prosím kontaktujte mě na tel čísle 733 180 402 p. Čelinská Tereza

Dar p. Ing. Jiřího Carbola a p. Marcela Sikory, náměstka primátora

 

 

V těchto těžkých dobách jsme byli obdarování senátorem panem Ing. Jiřím Carbolem a náměstkem primátora panem Marcelem Sikorou celkem 185 respirátormi české výroby třídy FFP2 Premium, za což moc děkujeme a této pomoci si velice vážíme.

Videohovory

Pokud se chcete se svým blízkým kontaktovat prostřednictvím videohovoru kontaktujte prosím paní Bc. Čelinskou Terezu na 733180402.

Díky podpoře MSK budeme moci realizovat přestavbu společenské místnosti na Lysůvkách a zvýšit kapacitu našeho zařízení

Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o. chce tímto vyslovit velké poděkování Moravskoslezskému kraji, který v rámci projektu "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 (https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-4034/), podpořil naše zařízení. Bez jeho pomoci bychom nemohli realizovat náš záměr, kterým je vybudování větší společenské místnosti, která bude lépe vyhovovat potřebám našich uživatelů a vybudovat nový pokoj, díky kterému budeme moci rozšířit naši kapacitu.

Úpravy budou probíhat v polovině  roku 2021, předem se omlouváme za zvýšený hluk a nepořádek v zařízení.

 

Podmínky návštěv v zařízení

V návaznosti na Usnesení vlády č. 80 ze dne 28. 1. 2021 lze

návštěvu u uživatelů zařízení umožnit pouze za těchto podmínek:

 • Navštěvující osoba:
 1. se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem (v tomto případě je potřeba domluvit návštěvu předem u sociální pracovnice domova), nebo
 2. předloží potvrzení o tom, že absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. předloží potvrzení lékaře o tom, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19.
 • Navštěvující osoba podepisuje čestné prohlášení o tom, že nemá příznaky onemocnění COVID-19 a také souhlas s uchovávání údajů o své osobě.
 • Navštěvující osoba uživatele po celou dobu pobytu v budově zařízení je povinna používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do 2 let věku a dětí od 2 do 15 let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének).
 • Návštěva trvá nejdéle 30 minut.
 • Návštěvy se v jeden čas účastní nejvýše dvě osoby.

 

Jan Liberda, jednatel