• +420 777 770 857
  • Domov.lysuvky@seznam.cz

Podmínky návštěv v zařízení

V návaznosti na Usnesení vlády č. 14 ze dne 7. 1. 2021 lze

návštěvu u uživatelů zařízení umožnit pouze za těchto podmínek:

  • Navštěvující osoba:
  1. se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem (v tomto případě je potřeba domluvit návštěvu předem u sociální pracovnice domova), nebo
  2. předloží potvrzení o tom, že absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. předloží potvrzení lékaře o tom, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19.
  • Navštěvující osoba podepisuje čestné prohlášení o tom, že nemá příznaky onemocnění COVID-19 a také souhlas s uchovávání údajů o své osobě.
  • Navštěvující osoba uživatele po celou dobu pobytu v budově zařízení je povinna používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do 2 let věku a dětí od 2 do 15 let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének).
  • Návštěva trvá nejdéle 30 minut.
  • Návštěvy se v jeden čas účastní nejvýše dvě osoby.

 

Jan Liberda, jednatel