• Domov.lysuvky@seznam.cz

Aktuální podmínky návštěv

Vážení,

dle současných opatření

je možno provést návštěvu uživatele našeho zařízení za podmínky, že osoba navštěvující uživatele nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a:

  • doloží, že nejdéle 24 hodin před zahájením návštěvy se podrobla POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem nebo
  • doloží, že absolvovala nejdéle před 7 dny před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem nebo
  • doloží certifikátem, že byla očkována proti onemocnění COVID-19, přičemž od aplikace poslední dávky uběhlo 14 dní nebo
  • na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou (test si přinese navštěvující osoba svůj), s negativním výsledkem.

Během celé doby návštěvy musí používat návštěvník osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének). V případě, že návštěvník tuto povinnost nebude dodržovat, bude návštěva ihned ukončena.

Návštěvy se mohou účastnit nejvýše dvě osoby a návštěva je určena v délce 30 minut. 


Poslední změna: 22.10.2021 - 13:26 Zpět