• +420 777 770 857
 • Domov.lysuvky@seznam.cz

Chcete naší službu podpořit?

V zařízení Domova sv. Jana Křtitele, s. r. o. nabízíme pobytovou sociální službu uživatelům, kteří vyžadují zvýšenou péči. Chceme zajistit co nejpříjemnější  
a nejpohodlnější prostředí.

Čím našim uživatelům můžete pomoci? 

 • Ne všichni mají rodinu a rádi by si popovídali, strávili s někým čas - věnujte čas jednomu z našich uživatelů.
 • Hrajete na nějaký hudební nástroj, rádi čtete - můžete uspořádat pro naše uživatele zábavné chvilky.
 • Uvítáme také pomoc ve formě finančního nebo věcného daru. Veškeré dary přijímáme na základě uzavřené darovací smlouvy. 
 • Pokud máte jiné možnosti jak zpříjemnit život našim uživatelům, rádi je uvítáme.

Děkujeme za jakoukoliv pomoc.

Příspěvky můžete zasílat na číslo účtu: 43-9722860257/0100 

VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ BYCHOM CHTĚLI PROJEVIT TĚM, KTEŘÍ NÁS V ROCE 2021 PODPOŘILI

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj podpořil naši organizaci dotací na provoz ve výši 890.000 Kč v rámci vyhlášeného dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2021.

Děkujeme také Moravskoslezskému kraji, který nás podpořil prostřednictvím projektu "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021" v rámci dvou podaných žádostí.

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-4734/

Blíže v sekci "Aktuálně".

Statutární město Frýdek-Místek                                      

Děkujeme statutárnímu městu Frýdek-Místek, které nás i  v letošním roce finančně podpořilo částkou 350.000 Kč.

 

Město Frýdlant nad Ostravicí podpořílo v rámci dotace na provoz své občany umístěné v našem zařízení částkou 40.000 Kč.  Symboly města: Frýdlant nad Ostravicí

Obec Dobrá podpoříla v rámci dotace na provoz svého občana umístěného v našem zařízení částkou 20.000 Kč.  Dobrá - znak,
 vlajka,
 skloňování | Kurzy.cz

Město Paskov podpořilo v rámci dotace na provoz svého občana umístěného v našem zařízení částkou 20.000 Kč. Město Paskov - Oficiální stránky Města Paskov

Město Kopřivnice podpořilo v rámci dotace na provoz svého občana umístěného v našem zařízení částkou 5.000 Kč.

Obec Sviadnov podpořila darem na provozní náklady svého občana umístěného v zařízení částkou 2.000 Kč.  Sviadnov - znak,
 vlajka,
 skloňování | Kurzy.cz

Obec Kozlovice podpořila darem na provozní náklady svého občana umístěného v zařízení částkou 6.000 Kč. Kozlovice - Moravskoslezské Beskydy - Kozlovice - Místopis - Města a obce - Beskydy a Valašsko

Statutární město Frýdek-Místek podpořilo v rámci dotace na provoz svého občana umístěného v Domově II - Sviadnov částkou 10.000Kč.

Obec Palkovice podpořila darem na provozní náklady své dvě občanky umístěné v zařízení celkovou částkou 20.000 Kč.  Palkovice - Logo a znak

Obec Staříč podpořila darem na provozní náklady svého občana umístěného v zařízení částkou 12.000 Kč.  Soubor:Staříč CoA.svg – Wikipedie

Město Český Těšín podpořilo dotací na provozní náklady své občany umístěné v zařízení celkovou částkou 20.000 Kč. 

Obec Fryčovice podpořila darem na provozní náklady svých občanů umístěných v zařízení částkou 24.000 Kč.

Obec Ostravice podpořila dotací na provozní náklady své občany umístěné v zařízení celkovou částkou 40.000 Kč.  

 

Dárci:

p. Irena Boháčová - finanční dar

p. MUDr. Ivo Pavlas - finanční dar

p. Jiří Šugárek - finanční dar

p. Jiřina Klečková - věcný dar

p. Jarmila Balharová - finanční dar

p. Leopold ŽIdek - finanční dar

Ing. Jiří Carbol a p. Marcel Sikora - věcný dar

p. Ivan Šproch - finanční dar

p. Jiří David - věcný dar

p. Pavlína Šmídová - finanční dar

 

Nše poděkování patří také společnosti Kofola ČeskoSlovensko a. s., která věnovala své výrobky našim uživatelům a pracovníkům. (Více "Aktuálně" a "Fotogalerie").

 

Děkujeme firmě "Stapety" za to, že nám pomohla zrealizovat náš nápad "Čtyři roční období" a to, jak uskutečněním samotné myšlenky, tak finanční pomocí. (Více sekce "Aktuálně" a "Fotogalerie".

 

Děkujeme za sady fixů, které nám byly věnovány. Budou využity pro kreativní tvoření a podporu udržování schopností uživatelů v rámci jemné motoriky.DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁS PODPOŘILI v roce 2020: 

Děkujeme těm, kteří nás v letošním roce podpořili, abychom mohli svůj provoz zajistit způsobem, který přináši odpovídající kvalitu života našich uživatelů a pomáhá jim zvládnout jejich životní těžkosti, které jim přináši jejich onemocnění. Jsou jimi:

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj podpořil naši organizaci dotací ve výši 890.000 Kč v rámci vyhlášeného dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2020 naše zařízení.

Dále nás podpořil prostřednictvím projektu "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 (https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-139543/), díky kterému budeme moci pro uživatele vybudovat novou společenskou místnost a navýšit kapacitu námi poskytovaných služeb.Za veškerou podporu děkujeme.

 


Statutární město Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek, již několik let náš domov finančně podporuje, za což mu patří velký dík.


Také velice děkujeme za podporu  městům a obcím, společnostem a dárcům

Města a obce

 • ČeskýTěšín
 • Dobrá
 • Frýdlant nad Ostravicí
 • Kozlovice
 • Orlová
 • Ostravice
 • Paskov
 • Sedliště
 • Sviadnov

Děkujeme všem městům a obcím, díky kterým můžeme naplnit své poslání, jímž je zajistit důstojné prožívání života uživatelům, kteří vzhledem ke svému duševnímu onemocnění a snížené soběstačnosti nemohou zůstat v přirozených podmínkách vlastního domova. Těmito uživateli byli a jsou také jejich občané, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku duševního onemocnění. Důstojné prožívání života pro nás znamená zajištění vhodných a bezpečných podmínek pro život uživatele tak, aby v co největší možné míře odpovídaly jeho specifickým potřebám a pokud možno běžnému způsobu života. Byli jsme schopni poskytovat individuálně plánovanou službu, rozvíjející sociální kontakty - podporující přirozenou vazbu na rodinu, přátele, podporující a zachovávající stávající schopnosti, naplňující potřeby uživatele, to vše dle individuálních možností při respektování a zachovávání lidské důstojnosti. Zvláštní režim jsme naplňovali alternativními nefarmakologickými přístupy v péči a aktivizací uživatele, přiměřenou komunikací, zapojováním uživatelů do běžných denních činností s cílem, aby nebylo potřebné užití restriktivních opatření. Dále jsme byli schopni zachovat jedinečnou podobu zařízení, které je malé a podobá se tedy více domácímu prostředí.

 

Děkujeme všem níže uvedeným, kteří nám pomáhají překonávat složité období epidemie COVID-19 a myslí na naše uživatele.

 • Moravskoslezký kraj, Krajský úřad- roušky, respirátory, desinfekce, rukavice, ochranné štíty, ochranné brýle, ochranné pláště, návleky, rychlotesty na COVID-19 · MMFM Frýdek-Místek odbor sociálních služeb - roušky, respirátory, desinfekce
 • Music bar Stará pošta- roušky
 • ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, - roušky
 • Kofola ČeskoSlovensko a.s.- Kofola Grep 240Ks , a Raječ červený rybíz 160Ks
 • Brifordová Irena- 3* notebook pro uživatele
 • Kofránek Tomáš- bezkontaktní teploměr
 • PHDr. Řebíček Tomáš - Desinfekce na ruce a povrchy
 • Kuklišová Hana – roušky a venkovní květiny
 • Ivančáková Monika – roušky
 • Rupíková Markéta – roušky
 • Mgr. Balejová Michaela- roušky
 • Iing. Jiří Carbol a Marcel Síkora- respirátory, roušky a pomeranče
 • Kičmer Miroslav- finanční dar
 • Velčovská Božena - finanční dar
 • Kofránek Tomáš - finanční dar
 • Kurzok Gustav - finanční dar
 • Hercová Vladimíra - finanční dar
 • Hendrychová Elena - finanční dar
 • Hecko Michaela - finanční dar
 • Eliášová Monika - finanční dar
 • Lechnerová Karla - finanční dar
 • Tělecký Václav - finanční dar
 • MUDr. Buchtová Jarmila - finanční dar
 • Jan Liberda - finanční dar
 • Nečas Oldřich- finanční dar
 • Strakulová Zdeňka- finanční dar
 • Gejdošová Dagmar- finanční dar
 • Vlková Lenka- finanční dar
 • Kawecká Lenka- finanční dar
 • rodina Haferníkova - věcné dary
 • Dalibor Chuděj- finanční dar
 • Anna Kolářová- věcný dar
 • Paní Klečková - věcná dar- mandl
 • MUDr. Ivo Pavlas- finanční dar
 • Balharová Jarmila- finanční dar
 • Šugárek Jiří- finanční dar
 • Židek Leopold- finanční dar
 • Boháčová Irena- finanční dar
 • rodina Kočicová - finanční a věcný dar
 • Šimurda Jozef - věcný dar - jablka