• Domov.lysuvky@seznam.cz

Obecné údaje
 

Domov sv. Jana Křtitele s. r. o. poskytuje službu dle § 50 Zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o sociálních službách, jako domov se zvláštním režimem. Poskytuje sociální službu pobytovou, celoroční. Je zaregistrován u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Sídlo zařízení:
Domov sv. Jana Křtitele s. r. o. 
Hraniční 21
739 42  Frýdek-Místek, Lysůvky

Místo poskytování služby:
Domov Lysůvky: Hraniční 21, 739 42  Frýdek-Místek, Lysůvky (č. registrace 387 33 95)
Domov Sviadnov: Ostravská 138, 739 25  Sviadnov (č. registrace 160 89 86)


Předmět činnosti – Nabídka služeb

 

 • Poskytování ubytování – zahrnuje ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.
 • Poskytování stravy – představuje zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.
 • Poskytování pomoci při osobní hygieně, příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu – zahrnuje pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – zahrnuje pomoc při oblékání a svlékání, vč. speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zahrnuje činnosti v rámci podpory a pomoci při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoci při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a pomoci a podpory při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 • Sociálně terapeutické činnosti – vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. 
 • Aktivizační činnosti, které zahrnují pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, a dále nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Organizování a poskytování kulturních, zájmových, aktivizačních činností, zajišťování uspokojování duchovních potřeb.
 • Poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů, včetně pomoci při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
 • Poskytování základního sociálního poradenství, které poskytuje potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace uživatelů.
 • Poskytování ošetřovatelské péče (vlastními pracovníky, případně ve spolupráci s jinými fyzickými či právnickými osobami, které mají odbornou způsobilost.
 • Fakultativní služby - uživatelé si je volí inpiduálně v průběhu poskytování služby dle „Tabulky úhrad za poskytované sociální služby.

Konkrétní rozsah a průběh poskytovaných služeb je u každého uživatele upraven ve Smlouvě o poskytnutí služeb sociální péče v Domově sv. Jana Křtitele, s. r. o. a dále v Inpiduálním plánu poskytování sociální služby - Nastavení průběhu poskytování sociální služby, který je přílohou smlouvy. V průběhu poskytování 


Místo poskytování služby

 

Domov Lysůvky
 • Nachází se v k.ú. Frýdek-Místek, místní část Lysůvky.
 • Samostatný objekt se zahradou se nachází v centrální části Lysůvek, kde je dostatek zeleně a přírody. V bezprostřední blízkosti je katolický kostel, zahradnictví, soukromá zvířecí farma. 
 • kapacita zařízení 28 lůžek
 • Pravidelně zde zajíždí soukromá pojízdná prodejna potravin. 
 • Nemocnice (Rychlá záchranná služba) je v dosahu 4 km.
 • Ze zařízení je výhled na panorama Beskyd s Lysou horou, Palkovické hůrky a přehradu Olešná. 
 • Souběžně s místní komunikací probíhá rychlostní komunikace R48 Český Těšín – Olomouc.
 • Autobusová zastávka MHD a příměstských linek je v dosahu cca 500 m, čímž je zde dobrá  dopravní obslužnost zejména pro návštěvníky.

Domov Sviadnov

 • nachází se v  blízkosti centra obce Sviadnov, která bezprostředně sousedí se statutárním městem Frýdek-Místek, 
  kdy dochází k propojení autobusovou MHD.
 • kapacita zařízení 9 lůžek
 • Autobusová zastávka MHD a příměstských linek je v dosahu cca 500 m, vlakové nádraží stanice Lískovec je pěšky cca 15 minut.