• Domov.lysuvky@seznam.cz

Poděkování Moravskoslezskému kraji za podporu v roce 2019

Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o. chce tímto vyslovit velké poděkování Moravskoslezskému kraji, který v rámci projektu "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019 (https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2019-124739/) , podpořil naše zařízení, a to ve třech předložených žádostech. Bez jeho pomoci by své záměry nemohl realizovat.

Pro zvýšení kvality vybavení pro naše uživatele jsme mohli pořídit:

 • 3 elektricky polohovatelná lůžka s antidekubitními matracemi,
 • 1 stolní PC s monitorem,
 • 1 notebook,
 • 17 křesel vhodných pro osoby s problémy s pohyblivostí a seniory.

Jejich prostřednictvím chceme dosáhnout:

 • Lepšího přizpůsobení se potřebám imobilních uživatelů prostřednictvím elektricky polohovatelných lůžek a vhodných antidekubitních matrací. Ty budou lépe předcházet vzniku dekubitů, budou moci naplnit u uživatele, který je toho ještě schopen po mentální stránce, potřebu ovládat svůj život, a to alespoň prostřednictvím možnosti samostatně ovládat poloho svého těla na lůžku.
 • Křesla vhodná pro osoby s nižší pohyblivostí přinesou do společenské místnosti prostředí, které odpovídá potřebám uživatelů. Uživatelé z nich budou moci lépe vstávat prostřednictvím vlastních sil. Uživatelům se v nich bude dobře sedět, tedy lépe trávit čas. Toto je pro naše uživatele velkým přínosem, neboť právě společenská místnost je pro ně nejdůležitějším místem v zařízení.
 • Lepší aktivizace uživatelů, jelikož jim budou prostřednictvím PC vybavení, které bude zahrnovat také přenosnou verzi (notebook), nabídnuty mnohem širší možnosti. PC jim přinese možnost spojit se s okolním světem, vidět i mimo zdi zařízení, aktivizovat mentální schopnosti. Bude tak podpořena variabilita pro inpiduální aktivity s uživatelem. Uživatelé budou moci trávit čas smysluplněji.


Mohli jsme pro své pracovníky poskytující přímou péči uživatelům zajistit adekvátní a navazující formu vzdělávání

Výstupem projektu bude rozhodně zvýšení kvality poskytovaných služeb. Školení jsou svým obsahem zaměřeny na to, aby si pracovníci osvojili znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné k tomu, aby služba byla poskytována dle schopností uživatelů, jejich potřeb, byla poskytována systematicky bez nahodilostí a podporovala tak prostředí, které bude pro uživatele podnětné, bezpečné. Školení jsou mezi sebou provázané, což zajišťuje kontinuální podporu pracovníků. Pracovníci budou lépe schopni reagovat na problémové a rizikové situace, zvládat je. Osvojením si schopností v rámci komunikace a osvojením si technik práce s nekomunikujícím uživatelem získají i právě k tomuto průpravu. Komunikace je základem sociální služby.
Organizace bude moci uskutečněnou podporou pracovníkům pomoci zvládnout oblasti, které jsou pro ně v současné chvíli nejproblematičtější. Budou tak lépe schopni službu uživatelům poskytovat. Pracovníkům bude dána podpora, kterou bezesporu vzhledem k náročnosti profese, kterou vykonávají, potřebují.

 

Finanční podpora nám umožnila pořídit malý osobní automobil prostřednictvím kterého:

 • Budeme moci přepravovat osoby s omezenou pohyblivostí, s problémy s nasednutím, čímž jim umožníme dostat se pohodlně a s co nejmenší náročností do místa, kde je tomu zapotřebí (lékaři, nákupy, kadeřník, jiné aktivity spojující uživatele s přirozeným prostředím či běžně dostupnými službami).
 • Naše služby budou poskytovány s menší ekonomickou náročností.
 • Bude dosaženo také úspor v důsledku toho, že doprovázející personál, nebude vázán na to, až bude s uživatelem vyzvednut komerční či zdravotnickou přepravou, ale bude v co nejbližší možné době opět k dispozici všem uživatelům zařízení a také bude lépe vybaven pro náročnost městského provozu.
 • Budou zlepšeny podmínky pro inpiduální nastavení služby, jelikož zařízení nebude muset zohledňovat ekonomickou náročnost dopravy.

Poslední změna: 20.11.2020 - 19:54 Zpět