• Domov.lysuvky@seznam.cz

Aktuání úprava návštěv v zařízení

Vážení,

dle současných opatření

 

je možno provést návštěvu uživatele našeho zařízení za podmínky, že:

 • osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem nebo
 • osoba navštěvující uživatele absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad nebo
 • osoba navštěvující uživatele, která doloží, že byla očkována proti onemocnění COVID-19, přičemž:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku  uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,nebo
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dnů, ale ne více než 9 měsíců
  • a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 nebo
 • osoba navštěvující uživatele nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19, o čemž doloží doklad.

Během celé doby návštěvy musí používat návštěvník osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének). 

Návštěvy se mohou účastnit nejvýše dvě osoby a návštěva je určena v délce 30 minut. 

 

Jan Liberda, jednatel


Poslední změna: 26.05.2021 - 10:44 Zpět