• Domov.lysuvky@seznam.cz

Návštěvy v zařízení

Vážení,

na základě Usnesení vlády České republiky č. 297 ze dne 18. března 2021

 

je možno provést návštěvu uživatele našeho zařízení za podmínky, že:

  • osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem nebo
  • osoba navštěvující uživatele absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad nebo
  • osoba navštěvující uživatele má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 nebo
  • osoba navštěvující uživatele v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Během celé doby návštěvy musí používat návštěvník osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének). 

Návštěvy se mohou účastnit nejvýše dvě osoby a návštěva je určena v délce 30 minut. 

 

Jan Liberda, jednatel


Poslední změna: 28.06.2021 - 14:16 Zpět