• Domov.lysuvky@seznam.cz

Návštěvy v našem zařízení

Vážení blízcí našich uživatelů,

vzhledem k opětovnému umožnění návštěv Vás chceme informovat o možnostech našeho zařízení.

Naše oddělení Domov - Lysůvky

V tuto chvíli není  na našem oddělení v Lysůvkách náznak nákazy. Návštěvy tedy jsou možné prozatím za podmínek, která vidíte v přiloženém textu viz níže Usnesení Vlády ČR č. 14. O změně tohoto stavu Vás budeme ihned informovat na našich webových stránkách. 

Své blízké i nadále můžete podpořit balíčky, dárečky, dopisy, hovory apod.. Rádi jim je předáme a zprostředkujeme.

Naše oddělení Domov - Sviadnov

V tuto chvíli není  na našem oddělení ve Sviadnově náznak nákazy. Návštěvy tedy jsou možné prozatím za podmínek, která vidíte v přiloženém textu viz níže Usnesení Vlády ČR č. 14. O změně tohoto stavu Vás budeme ihned informovat na našich webových stránkách. 

Své blízké i nadále můžete podpořit balíčky, dárečky, dopisy, hovory apod.. Rádi jim je předáme a zprostředkujeme.

 

Ohledně podrobných informací prosím kontaktujte pana ředitele Liberdu 777 770 857

 

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY


ze dne 7. ledna 2021 č. 14


o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.


Vláda s účinností ode dne 11. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod.


1

. u všech poskytovatelů zdravotních služeb omezuje návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje akutní lůžková péče, tak, že návštěvu lze připustit pouze za těchto podmínek:
 osoba navštěvující pacienta po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, s výjimkou:
 dětí do dvou let věku,
 dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 návštěva trvá nejvýše 30 minut, s výjimkou návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,
 návštěvy se v jeden čas účastní nejvýše dvě osoby,
a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele,


2.

u všech poskytovatelů zdravotních služeb omezuje návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče, tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele,

 

3.

u všech poskytovatelů zdravotních služeb omezuje přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení tak, že přítomnost třetí osoby při porodu lze připustit pouze v případě, že jsou splněny tyto podmínky:
a) třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,

 

2
b) porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
c) bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
d) třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,
e) třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje),


4.

u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) omezuje návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

 


Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády
Poslední změna: 22.01.2021 - 14:29 Zpět