• Domov.lysuvky@seznam.cz

Návštěvy v zařízení od 8. 6. 2021

Vážení,

dle současných opatření

 

je možno provést návštěvu uživatele našeho zařízení za podmínky, že osoba navštěvující uživatele nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a:

 • nejdéle 72 hodin před zahájením návštěvy se podrobí POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem nebo
 • absolvovala nejdéle před 7 dny před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem nebo
 • doloží, že byla očkována proti onemocnění COVID-19, přičemž:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku  uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,nebo
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dnů, ale ne více než 9 měsíců
  • a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 nebo
 • v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19, o čemž doloží doklad nebo
 • na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou (test si přinese navštěvující osoba svůj), s negativním výsledkem nebo
 • absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením nebo
 • ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Během celé doby návštěvy musí používat návštěvník osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének). 

Návštěvy se mohou účastnit nejvýše dvě osoby a návštěva je určena v délce 30 minut. 

 

Jan Liberda, jednatel


Poslední změna: 28.06.2021 - 14:14 Zpět