• Domov.lysuvky@seznam.cz

Poděkování MSK za finanční podporu

Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o. chce tímto vyslovit velké poděkování Moravskoslezskému kraji, který v rámci projektu "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016" ( http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2016-64847/) , podpořil naše zařízení, a to ve třech předložených žádostech.

Díky finanční podpoře bude moci naše zařízení pořídit pro své uživatele vícemístný dodávkový automobil, schodišťovou sedačku a dovybavit budovu dle potřeb uživatelů.

Automobil, který přináší možnost vyššího posedu a snadnějšího nastupování díky oboustranným posuvným dveřím, zcela odpovídá potřebám našich uživatelů. Lehce vyjímatelná sedadla umožní vytvořit místo pro přepravu osoby přímo na vozíku.Prostřednictvím nového automobilu bude moci zařízení zajistit přepravu svým uživatelům k lékařům, na úřady, pro zajištění běžně dostupných jako jsou nákupy, kadeřnické služby, a to i těm, kteří mají větší či podstatné omezení hybnosti. Zařízení bude moci naplňovat obvykle nejvýznamnější potřebu uživatelů, a tou je dostat se také mimo prostory zařízení, do míst vzdálených nejbližšímu okolí budovy. Bude moci umožnit uživatelům výlety nejen do blízkého okolí, ale rovněž do míst jim blízkých z dávných časů, které mohou významně ovlivnit myšlenky těchto osob a jejich vzpomínky. Pořízení automobilu umožní uživatelům výlety do míst, které se mohou pojit k jejich bývalým zájmům (ZOO, museum), zálibám (přehrada). To vše je velmi významné právě u cílové skupiny uživatelů s poruchami psychického a duševního stavu.

Šikmá schodišťová sedačka zajistit bezbariérovost našeho Domova I. Lysůvky. Je určena pro osoby s omezenou pohyblivostí. Její ovládání je možné jak samotným uživatele přímo na sedačce, což povede k tomu, že bude podpořena samostatnost uživatelů, kteří jsou jí po psychické stránce v tomto smyslu schopni a je možno ji ovládat také dálkovým ovládačem obsluhujícím personálem. Samozřejmostí je vybavení sedačky bezpečnostními pásy a bezpečnostními prvky, které při nebezpečí sedačku zastaví. Nízké provozní náklady a jednoduchá údržba je výhodou pro malé zařízení našeho charakteru, i vzhledem k tomu, instalace bude moci být realizována bez velkých stavebních úprav, které by narušovaly klidné prostředí našeho domova.

Díky finanční podpoře budeme moci dovybavit pro naše uživatele naše zařízení 5 speciálními polohovacími křesly, 2 elektricky ovládanými polohovacími lůžky, 5 nočními stolky, 1 sprchovacím křeslem.

Polohovací křesla uživatelům přinesou pocit jistoty, bezpečí při sezení a při manipulaci s nimi. Polohování zádové oblasti i oblasti pod nohami povede k tomu, že uživatelé s podstatně sníženými schopnostmi pohybu budou aktivizováni díky možnosti změně poloh. Kolečka, jimiž jsou křesla vybavena, usnadní přesun uživatelů z jejich pokojů do společných částí zařízení, a to se zajištěním jejich pohodlí.

Elektricky ovládaná polohovací lůžka napomohou personálu snadněji naplňovat potřeby uživatelů především v oblasti základních potřeb. Zvýší komfort uživatelů závislých na pomoci druhé osoby.

Noční stolky se servírovací deskou budou účelné při podávání stravy uživatelům s horší mobilitou či v době nemoci, kteří nemohou konzumovat jídlo u stolu.

Sprchovací toaletní vozík, který umožní uživatelům s větší či podstatnou mírou snížení pohyblivosti, užít si sprchování s co nejmenší zátěží. Pro tyto uživatele je sprchování velmi náročné, jelikož i když je koupel příjemná a přináší jim potřebnou očistu, osvěžení, tak je pro ně zmáhající a únavná. Sprchovací vozík umožní šetřit jejich síly, nechat je odpočinout a cítit se při sprchování v bezpečí.

Všemi pořízenými předměty bude podstatně zvýšena kvalita námi poskytovaných služeb a bude přínosem pro uživatele. Zařízení za své uživatele Moravskoslezskému kraji velice děkuje.


Poslední změna: 20.11.2020 - 19:48 Zpět